• เมื่อสั่งงานทีมหรือลูกเรือผู้จัดการจะต้องมีความรู้ด้านจิตวิทยาและจำเป็นต้องใช้ความรู้นี้ พวกเขาจะต้องเข้าใจความต้องการและความปรารถนาของพนักงานเพื่อรักษาความพึงพอใจในงานให้อยู่ในระดับสูง เมื่อพนักงานไม่พอใจในงานของตนหรือไม่พึงพอใจกับหัวหน้างานพวกเขาจะไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำของทีมที่จะฟังลูกเรือของตน สมาชิกของทีมได้รับเลือกให้แสดงบทบาทเฉพาะ พวกเขาอาจได้รับเลือกเพราะมีทักษะพิเศษหรือคุณสมบัติที่ทำให้พวกเขาได้รับตำแหน่ง เมื่อเกิดความสับสนในทีมหรือในลูกเรือเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบหน้าที่ใดที่ควรปฏิบัติหรือมีคำถามเกี่ยวกับด้านอื่น ๆ ของธุรกิจการทำงานจะไม่ราบรื่น ในความเป็นจริงความสับสนวุ่นวายอาจเกิดขึ้นได้หากมีความสับสนในธุรกิจ ผู้นำและผู้จัดการควรมีทักษะในการพูดอย่างชัดเจนและทำให้สมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจตนเอง พวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อกระตุ้นกระตุ้นและชี้นำ ผู้จัดการจะช่วยฝึกอบรมพนักงานใหม่หรือมอบหมายความรับผิดชอบในการฝึกอบรมให้กับลูกเรือที่มีความรู้อื่น ๆ พวกเขาควรพร้อมที่จะตอบคำถามที่พนักงานของพวกเขาอาจมีอยู่เสมอเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ ผู้จัดการทุกคนควรมีคุณสมบัติสองประการ นั่นคือความสามารถในการพูดอย่างชัดเจนและความสามารถในการฟังอย่างกระตือรือร้น การฟังอย่างกระตือรือร้นไม่เพียง แต่หมายถึงการฟังสิ่งที่พนักงานพูด แต่ยังรวมถึงการปฏิบัติตามคำพูดเหล่านั้นโดยคำนึงถึงความคิดเห็นของพนักงานและทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ผู้จัดการอาจต้องสร้างจัดระเบียบและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นภายในบรรยากาศทางธุรกิจ นี่คือจุดที่ทักษะและการฝึกอบรมของพวกเขาในการวางแผนและการเป็นผู้นำทีมจะมีประโยชน์ พวกเขาจะต้องมองเห็นความสามารถพิเศษในหมู่ลูกเรือเพื่อที่พวกเขาจะได้รู้ว่าใครจะทำงานอะไรได้ดีที่สุด พวกเขาจำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะที่ดำเนินการ ...