archiveOctober 2021

ข่าว

แบ่งปันเสน่ห์ของ ‘บ้านไม้’ ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้

การสร้างบ้านแต่ละหลังเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจ และการดูแลรักษาบ้านให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอก็เป็นเรื่องสำคัญ บ้านสมัยใหม่มักจะสร้างด้วยปูนเป็นหลัก เพราะเป็นวัสดุที่หาง่าย ต่างจากบ้านสมัยก่อนที่มักจะสร้างบ้านด้วยไม้ เพราะไม้ยังหาง่ายอยู่ และราคาไม่แพงเหมือนสมัยนี้ ใครที่เคยสัมผัสบ้านไม้จะรู้ว่าบ้านไม้นั้นน่าอยู่ คลาสสิก และเป็นธรรมชาติ เสน่ห์ของบ้านไม้อยู่ที่ความอบอุ่นและความสวยงาม แต่บ้านไม้ต้องดูแลบำรุงรักษามากกว่าบ้านปูน เพราะไม้เป็นวัสดุธรรมชาติที่อาจแปรเปลี่ยนผิดรูปได้ตามสภาพอากาศ แถมยังมีปัญหามด ปลวก และแมลงกัดได้ง่ายอีกด้วย ดังนั้น เจ้าของบ้านควรดูแลและปรับปรุงบ้านไม้ให้ดูใหม่เพื่อให้บ้านสวยงามน่าอยู่เสมอ วันนี้จะพาไปรู้จักกับจุดเด่นและแบ่งปันเสน่ห์ของ 'บ้านไม้' ที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ พร้อม ๆ กัน น่าอยู่เย็นสบาย...