• 63
    0

    หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตและมีแนวโน้มว่าจะจัดการกับวัสดุอันตรายจำนวนมาก คุณจำเป็นต้องวางมาตรการเพื่อจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณจะเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง นี่เป็นปัญหาที่อาจดูเหมือนไม่เป็นทางการ แต่ที่สำคัญจริงๆ เมื่อคุณมองจากมุมมองที่เป็นกลางมากขึ้น ผลที่ตามมาบางประการของการไม่ใช้โซลูชันการจัดการวัสดุที่ถูกต้องในกรณีดังกล่าว ได้แก่: ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของคดีความ หากคุณไม่ได้กำหนดมาตรการควบคุมการจัดการวัสดุดังกล่าว คุณอาจจะต้องตกเป็นเป้าของคดีฟ้องร้องมากมาย ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการจัดการที่ไม่ดีสามารถฟ้องคุณได้ เช่นเดียวกับชุมชนใกล้เคียง การตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้วางมาตรการดังกล่าวเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการลดต้นทุนดังกล่าว สภาพแวดล้อมการทำงานของคุณมีแนวโน้มที่จะมีชื่อเสียงที่ไม่ดี คนชอบทำงานที่พวกเขารู้สึกปลอดภัยที่สุด หากคุณไม่มีมาตรการในการจัดการวัสดุที่เป็นอันตรายและพนักงานของคุณบันทึกการบาดเจ็บในระดับสูง คนอื่นๆ ส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงการทำงานร่วมกับคุณด้วยเหตุผลนี้ คุณมีแนวโน้มที่จะจบลงด้วยปัญหาด้านกฎระเบียบ รัฐบาลส่วนใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ต่างกระตือรือร้นที่จะสร้างความมั่นใจว่าสิ่งแวดล้อมจะไม่ได้รับความเสียหายจากวิธีปฏิบัติด้านการผลิต ซึ่งหมายความว่าหากคุณไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการวัสดุที่คำนึงถึงเรื่องนี้ คุณอาจจบลงที่หัวโขนกับพวกเขา ในกรณีดังกล่าว สถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุดคือการพบว่ารัฐบาลต่างๆ ...